Δημιουργήστε μια γέφυρα ανάμεσα σε εσάς και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Σχεδιασμένη να εξυπηρετεί την κοινότητα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε όλο τον κόσμο, η επέκταση domain .jobs παρέχει έναν απλό, γρήγορο και συνεκτικό προορισμό για ευκαιρίες εργασίας και πληροφορίες απασχόλησης στην εταιρεία σας. Και το καλύτερο: το .jobs είναι domain με περιορισμούς, που σημαίνει ότι οι αιτώντες θα πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία επαλήθευσης στοιχείων προς επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις: χωρίς να κινδυνέψετε από διαδικτυακούς "σφετεριστές" και κατ' επάγγελμα συλλέκτες ονομάτων και χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Τι μπορεί να κάνει ένα domain .jobs;

  • Αναδεικνύει τις δραστηριότητες ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας σας στο Web χρησιμοποιώντας ένα domain www."yourcompanyname" .jobs.

  • Παρέχει σε άτομα που αναζητούν εργασία άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

  • Εξαλείφει τη συμφόρηση, τη σύγχυση και τον περισπασμό στην αρχική σας σελίδα.

  • Συμπληρώνει και ενισχύει της εκάστοτε βέλτιστες πρακτικές πρόσληψης της εταιρείας σας.

  • Συμβάλλει στην απλούστευση της διαδικασίας προσλήψεων για το προσωπικό του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού.

Ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα domain .jobs;

Το .jobs προορίζεται ειδικά για άτομα που είναι επιφορτισμένα με τη γνωστοποίηση ευκαιριών απασχόλησης στις επιχειρήσεις τους, καθώς και για άτομα που διαχειρίζονται άλλα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού. Η δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα εταιρικό όνομα στο .jobs περιορίζεται σε όσους πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Έχουν επιφορτιστεί με την πρόσληψη ή άλλα καθήκοντα διαχείρισης προσωπικού για λογαριασμό του οργανισμού στον οποίον απασχολούνται και οι ίδιοι ως υπάλληλοι.

  • Έχουν εξουσιοδοτηθεί να προχωρήσουν σε αγορά των δικών τους ονομάτων "yourcompanyname" .jobs για λογαριασμό του οργανισμού στον οποίον απασχολούνται και οι ίδιοι ως υπάλληλοι.

  • Αποδέχονται τη συμμόρφωση με τις Πολιτικές χρήσης του .jobs και

  • Αποδέχονται τη συμμόρφωση με τον Κώδικα επαγγελματικής ηθικής του οργανισμού SHRM.

* Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και πολιτικές νομικής φύσεως όσον αφορά τα προϊόντα.
Τα λογότυπα και τα σύμβολα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.