GoDaddy Help

Een thema in WordPress bijwerken

Werk je WordPress-thema bij naar de nieuwste versie om te zorgen dat het compatibel is met nieuwe WordPress-versies en om je site veiliger te maken.

Waarschuwing: Je moet altijd een back-up van je site maken voordat je een update uitvoert.

Opmerking: Als je een premium of aangepaste thema's hebt die niet kan worden bijgewerkt vanuit het WordPress-dashboard, probeer dan je thema bij te werken met FTP.

  1. Aanmelden bij WordPress.
  2. In het menu aan de linkerkant, selecteer Dashboard en vervolgens Updates.
  3. Schuif omlaag naar de Thema's sectie.
  4. Schakel het selectievakje in voor het thema dat je wilt bijwerken en selecteer Thema's bijwerken.

Als je er een bericht verschijnt dat alle updates zijn voltooid, dan heb je je WordPress-thema bijgewerkt.

Verwante stappen

Meer informatie