Gen 4 VPS en dedicated Servers Help

Overschakelen naar de root-gebruiker op mijn Linux-server

Sommige wijzigingen aan de Linux-server, zoals het installeren van applicaties of het wijzigen van configuratiebestanden, vereisen root- of beheerderstoegang. Je doet dit door de vervangende gebruiker, de supergebruiker of de schakelgebruiker te worden.

Waarschuwing: we raden je aan om voorzichtig om te gaan met roottoegang, omdat je ongewenste wijzigingen kunt aanbrengen die GoDaddy niet ongedaan kan maken (raadpleeg onze Ondersteuningsverklaring).
  1. Schakel root/beheerderstoegang in voor je server als je dit nog niet hebt gedaan.
  2. Koppel via SSH aan je server
  3. Voer de volgende opdracht uit:
    sudo su -
  4. Voer je SSH-wachtwoord in.

Meer informatie