GoDaddy Help

Thema-fouten corrigeren in WordPress

Na het uitvoeren van probleemoplossing op je site om een fout achter te halen, kun je proberen je thema te corrigeren en site weer werkend te krijgen.

Een WordPress gerelateerde PHP-fout begrijpen

Als je vorige probleemoplossing een PHP-fout aan het licht bracht, gebruik dan de volgende tabel om de fout te helpen begrijpen.

Type foutDefinitie en volgende stappen
E_ERRORDit is een fatale fout die ertoe leidt dat het script wordt beëindigd. Deze worden meestal veroorzaakt door het aanroepen van een niet-bestaand object zoals een klasse of functie. Dit komt vaak voor bij incompatibiliteit van een versie. Je volgende stappen zijn het bijwerken van je WordPress-versie, -thema's en -plug-ins.
E_WARNINGEen run-time waarschuwing veroorzaakt geen beëindiging van het script. Dit zijn mogelijke problemen die zich voordoen maar de verwerking van PHP niet tegenhouden. Deze kunnen vaak depreciatiewaarschuwingen bevatten, wat erop wijst dat je code misschien een verouderde versie van PHP gebruikt en bijgewerkt moet worden. Een waarschuwing in je PHP-logs hoeft niet per se te maken te hebben met het probleem dat je ervaart.
E_PARSEDit is een ontleedfout bij het compileren. Dit wijst meestal op een PHP-syntaxisfout, zoals een ontbrekende puntkomma, ronde of rechte haakjes, of een willekeurig aantal andere syntaxisfouten. Je moet het bestand en de regel die in de foutmelding genoemd worden bekijken en zoeken naar mogelijke syntaxisfouten.
E_NOTICEDit zijn typisch PHP-fouten die geen script beëindiging veroorzaken. Ze wijzen erop dat er een probleem kan zijn, maar het kan ook onderdeel uitmaken van het normaal uitvoeren van het script. Een veel voorkomende oorzaak is het gebruik van een PHP-variabel die ongedefinieerd is. Een melding in je PHP-logs hoeft niet per se te maken te hebben met het probleem dat je ervaart.

Je WordPress-componenten bijwerken

Wanneer je WordPress-versie, -thema of plug-ins worden bijgewerkt, kunnen ze mogelijk een conflict ontwikkelen met de andere componenten die nog niet bijgewerkt zijn. Het bijwerken van de andere componenten kan je site terugzetten. Om een component van je site bij te werken zie je het volgende:

Wit scherm zonder PHP-fout

Als je een "White screen of death" ervaart, en je probleemoplossing geen PHP-fout aan het licht brengt, controleer dan het volgende:

  1. Zorg ervoor dat je map wp-content/themes aanwezig is.
  2. Controleer of de toestemmingen van de /wp-content en mappen 'themes' juist zijn.
  3. Bevestigen dat de map met je actieve thema's de juiste toestemmingen heeft.
  4. Zorg ervoor dat de map met je actieve thema's aanwezige bestanden erin heeft.
  5. Controleer dat er ook een standaardthema in je map wp-content/themes aanwezig is. WordPress zal automatisch het standaardthema laden in het geval dat het actieve thema niet aanwezig is.
  6. Bevestig dat het index.php bestand in de root directory niet ontbreekt of leeg is.
  7. Bevestig dat het index.php bestand van je thema niet ontbreekt of leeg is.

Volgende stappen

  • Als het probleem aanhoudt na de bovenstaande probleemoplossing, dan moet je misschien je thema verwijderen en opnieuw installeren.

Meer informatie