SSL-certificaten Help

Handmatig een SSL-certificaat op mijn Exchange Server 2010 installeren

Nadat je certificaataanvraag is goedgekeurd, kun je je certificaat downloaden vanuit SSL-beheer en installeren op je Microsoft Exchange Server 2010.

Kopieer je certificaatbestanden naar de server

 1. Ga naar de map op je server waar certificaat en sleutelbestanden zijn opgeslagen en upload vervolgens je tussenliggende certificaat (gd_iis_intermediates.p7b of een vergelijkbaar certificaat) en primaire certificaat (.crt-bestand met willekeurige naam) naar die map.

Voeg een certificaatmodule toe aan de Microsoft Management Console (MMC)

 1. Klik op je Start-menu en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Voer op de opdrachtregel mmc in en klik op OK.
 3. Klik op Bestand en vervolgens op Module toevoegen/verwijderen.
 4. Klik in het nieuwe scherm op de knop Toevoegen.
 5. Selecteer Certificaten in het nieuwe scherm en klik op Toevoegen.
 6. Selecteer Computeraccount voor de module en klik op Volgende.
 7. Selecteer Lokale computer en klik op Voltooien.
 8. Klik op Sluiten in het scherm Zelfstandige module toevoegen.
 9. Klik op OK in het scherm Module toevoegen/verwijderen.

Het tussenliggende SSL-certificaat importeren

 1. Klik in de MCC Console op om Certificaten (Lokale computer) uit te vouwen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map Tussenliggende certificeringsinstanties, plaats de cursor op Alle taken en klik op Importeren.
 3. Klik in het nieuwe scherm op Volgende.
 4. Klik op Bladeren, ga naar je eerder geüploade tussenliggende certificaatbestand en klik op Openen.
 5. Klik op Volgende, verifieer dat de certificaatinformatie correct is en klik op Voltooien.
 6. Sluit de melding Importeren geslaagd.

Installeer je SSL met het Exchange Management Console

 1. Klik op je Start-menu en vervolgens op Programma‘s.
 2. Klik om de map Microsoft Exchange 2010 uit te vouwen en klik vervolgens op Exchange Management Console.
 3. Klik in het linker navigatiegedeelte op Microsoft Exchange On-Premises.
 4. Ga in het hoofdgedeelte naar Samenvatting organisatie en klik op Databases beheren.
 5. Klik in het linker navigatiedeelte om Microsoft Exchange On-Premisesuit te klappen en klik vervolgens op Serverconfiguratie.
 6. Ga in het hoofdgedeelte naar Certificaten uitwisselen en klik om je certificaat te selecteren.
 7. In het rechtergedeelte Acties ga je naar je certificaatsectie en klik je op Uitstaande aanvraag voltooien.
 8. Klik in het nieuwe scherm op Bladeren, ga naar je eerder geüploade primaire certificaatbestand en klik op Openen.
 9. Klik op Voltooien.
 10. Opmerking: Als je een fout ziet die “De brongegevens zijn corrupt of niet goed Base64 versleuteld” aangeeft, druk je op de knop F5 op je toetsenbord om de console te verversen. Verifieer dat je certificaat Foutief weergeeft in het hoofdgedeelte onder de kolom Zelf ondertekend. Als je Correct ziet, moet je een nieuwe certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) aanmaken en een nieuwe sleutel toewijzen aan je certificaat.

 11. Klik op Voltooien.

Activeer je SSL-certificaat

 1. Ga in het hoofdgedeelte naar Certificaten uitwisselen en klik om je certificaat te selecteren.
 2. In het rechtergedeelte Acties ga je naar je certificaatsectie en klik je op Services aan certificaat toewijzen.
 3. Selecteer in het nieuwe scherm je server en klik op Volgende.
 4. Selecteer de services waar het certificaat geactiveerd moet worden (bijvoorbeeld: SMTP, IMAP, POP en IIS).
 5. Klik op Volgende en daarna op Toewijzen.
 6. Klik op Voltooien.

Volgende stap

Meer informatie

Opmerking: om je te helpen, bieden wij informatie over het gebruik van bepaalde producten van andere leveranciers, maar we onderschrijven de producten van andere partijen niet, bieden geen directe support en zijn niet verantwoordelijk voor de functies of betrouwbaarheid van deze producten. Merken en logo's van derde partijen zijn gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.