GoDaddy Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

PHP -foutregistratie instellen

Wanneer je PHP -fouten oplost , moet je je PHP -logboeken bekijken. Als je geen PHP -logboeken hebt om te bekijken, gebruik je het volgende proces om logboekregistratie in te stellen:

Opmerking: Voor foutregistratie van WordPress en Beheerde WordPress, zie Schakel WordPress-foutopsporingsmodus in om fouten weer te geven.

 1. Je moet altijd een back -up van je site maken voordat je wijzigingen aanbrengt op je site.
 2. Zoek je PHP -initialisatiebestand .
 3. Bewerk het bestand. ( cPanel / Plesk / VPS )
 4. Plaats de volgende regel in je initialisatiebestand:
  error_log = /path/to/your/webroot/php_error.log
  • error_log is de PHP -functie die de webserver vertelt om je logboeken uit te voeren naar een nieuw bestand.
  • /path/to/your/webroot/php_error.log is het pad naar je nieuwe logboek.
   • Zorg ervoor dat je /path/to/your/webroot vervangt door het daadwerkelijke pad dat je hostingaccount gebruikt.
   • Wat is mijn absolute pad? ( cPanel / Plesk ).
 5. Maak een bestand met de naam php_error.log in de webroot van je hosting.
 6. Start je PHP -processen opnieuw. ( CPanel / Plesk ).

Volgende stappen:

Meer informatie

 • Ga naar PHP.net voor meer informatie over PHP -foutenlogboeken.