Accountbeheer Help

Privacyfuncties

(Terug naar je voorkeuren)

Privacyfuncties zijn nu beschikbaar in het accountcentrum. Deze functies omvatten de mogelijkheid om:

Hieronder vind je meer informatie over elke functie.

Gegevensportabiliteit

Je kunt een elektronische kopie opvragen van je persoonlijke gegevens die je kunt voorleggen aan andere serviceproviders.

(terug naar boven)

Aanvragen voor inzage van betrokkene (SARs)

Je kunt aanvragen om te zien of wij je persoonlijke gegevens verwerken, welke persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welk doel. Je kunt alleen informatie aanvragen die op jouw van toepassing is. Je wordt gevraagd om je identiteit te verifiëren voordat je wordt voorzien van de aangevraagde informatie.

Om deze aanvraag in te dienen:

  1. Dien een aanvraag in via privacy@godaddy.com.
  2. Wij sturen je een formulier dat je moet invullen. Dit formulier bevat informatie om je identiteit te verifiëren en om specifiek aan te geven welke gegevens je wilt bekijken.
  3. Stuur het ingevulde formulier terug naar privacy@godaddy.com.
  4. Binnen 30 dagen na ontvangst van het ingevulde formulier en het verifiëren van je identiteit, zullen wij informatie verzamelen die aanwezig is en deze op een veilige manier aan je overhandigen.

(terug naar boven)

Sluiting account

Je kunt ons vragen om je account te verwijderen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Alle producten en services moeten gesloten zijn voor het verwijderen van je account. Als er producten of services actief zijn in het account, kan het account niet verwijderd worden.
  • Alle Good As Gold-accounts moeten worden verwijderd.
  • Alle In Store-credits vervallen.
  • Je kunt daarna niet langer inloggen bij je account.

Na sluiting heb je niet langer toegang tot je account. Je account kan niet worden hersteld. Gegevens die nodig zijn voor de producten of diensten die je hebt aangeschaft, worden mogelijk behouden als dit nodig is voor onze wettelijke bedrijfsdoelen of wettelijke of contractuele vereisten op het gebied van dossiervorming.

(terug naar boven)