Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Instalacja certyfikatu Let's Encrypt na koncie hostingu w systemie Linux

Let's Encrypt to usługa zabezpieczeń innej firmy, która oferuje bezpłatne certyfikaty SSL. Użycie certyfikatu SSL (Secure Socket Layer) gwarantuje bezpieczne połączenie dla osób odwiedzających Twoją witrynę. Na koncie hostingu w systemie Linux firmy GoDaddy możesz użyć certyfikatu Let's Encrypt, ale będzie konieczna ręczna konfiguracja certyfikatu SSL.

Ostrzeżenie: Certyfikaty Let's Encrypt są ważne tylko przez 90 dni. GoDaddy nie obsługuje automatycznej instalacji na kontach hostingu w systemie Linux, dlatego ten proces będzie trzeba powtarzać co 90 dni, gdyż w przeciwnym razie Twoja witryna będzie wyświetlać błąd zabezpieczeń.
  1. Wygeneruj żądanie podpisania certyfikatu (CSR). Firma Let's Encrypt zaleca generowanie certyfikatu przy użyciu programu Certbot, ale nie jest to obsługiwane w przypadku hostingu w systemie Linux z panelem cPanel w firmie GoDaddy. Zamiast tego będzie trzeba użyć klienta innej firmy do wygenerowania certyfikatu Let's Encrypt. Firmy GoDaddy i Let’s Encrypt nie kontrolują ani nie weryfikują takich klientów innych firm oraz nie mogą zagwarantować ich bezpieczeństwa ani niezawodności. Listę dostępnych opcji można znaleźć w sekcji przeglądarek.
  2. Zweryfikuj domenę — należy potwierdzić własność domeny za pośrednictwem procesu weryfikacji. Klient innej firmy, którego używasz do generowania certyfikatu, wyświetli różne sposoby weryfikacji Twojej domeny — zalecamy weryfikację przez przesłanie pliku lub aktualizację systemu DNS.
  3. Zainstaluj certyfikat i klucz prywatny w panelu cPanel.
  4. Odnawiaj certyfikat co 90 dni — certyfikat Let's Encrypt jest ważny tylko przez 90 dni, dlatego należy wygenerować nowy certyfikat przed wygaśnięciem starego.

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów.

Więcej informacji