GoDaddy Pomoc

Ręczne instalowanie certyfikatu SSL na hostingu cPanel


To nie jest właściwy typ serwera? Wróć do listy instrukcji instalacji.

Po zatwierdzeniu wniosku o certyfikat możesz pobrać certyfikat z menedżera SSL i zainstalować go na swoim koncie hostingu cPanel.


Wymagania: Certyfikaty Deluxe i o rozszerzonej weryfikacji (EV), a także certyfikaty SSL dla dodatkowych domen lub poddomen muszą być instalowane ręcznie.
 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, pobierz certyfikat z Menedżera SSL i zapisz plik .crt w miejscu, które łatwo znaleźć.
 2. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 3. Wybierz opcję Hosting internetowy, a następnie Zarządzaj dla konta cPanel, na którym instalujesz certyfikat SSL .
 4. Wybierz opcję Administrator panelu cPanel.
 5. W sekcji Zabezpieczenia wybierz opcję SSL/TLS.
 6. W sekcji Certyfikaty (CRT) wybierz opcję Generuj, wyświetl, prześlij lub usuń certyfikaty SSL.
 7. W sekcji Prześlij nowy certyfikat wybierz opcję Wybierz plik i przejdź do pliku .crt pobranego w kroku 1. Wybierz plik, a następnie wybierz opcję Otwórz.
 8. Jeśli chcesz, wpisz opis certyfikatu w polu tekstowym Opis.
 9. Wybierz opcję Prześlij certyfikat.
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia zapisania certyfikatu wybierz opcję Wróć.
 11. W dolnej części strony Certyfikaty SSL wybierz opcję Wróć do menedżera SSL.
 12. W sekcji Zainstaluj i zarządzaj certyfikatem SSL dla Twojej witryny (HTTPS) wybierz opcję Zarządzaj witrynami SSL.
 13. W sekcji Zainstaluj witrynę SSL wybierz opcję Przeglądaj certyfikaty.
 14. Wybierz certyfikat, który chcesz aktywować, i wybierz opcję Użyj certyfikatu. Spowoduje to automatyczne wypełnienie pól certyfikatu.
 15. W dolnej części strony wybierz opcję Zainstaluj certyfikat.
 16. W wyskakującym okienku Zainstalowano pomyślnie kliknij przycisk OK.

Certyfikat został zainstalowany. Teraz należy skierować odwiedzające osoby do bezpiecznej wersji witryny, wykonując przekierowanie do HTTPS.