GoDaddy Pomoc

Wersje oprogramowania zainstalowanego na kontach hostingu Linux, hostingu Windows i Zarządzanego systemu WordPress

Zestaw oprogramowania instalowanego na koncie hostingowym jest uzależniony od jego typu.

Hosting w systemie Linux

SkładnikWersja
Apache2.4.46
cURL7.19.7
MySQL 5.6.49
5.7.38
MariaDB 10.6
PHP 5.6
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4 (domyślna)
8.0
8.1
8.2
8.3
PEAR1.10.5
Perl5.10.1
phpMyAdmin4.9.4
Python poprzez Python Selector
2.7.18
3.3.7
3.4.9
3.5.9
3.6.11
3.7.10
3.11.0
Zend3.3.26
Panel sterowania cPanel86.0.30

Hosting Windows z oprogramowaniem Plesk

SkładnikWersja
System operacyjnyWindows Server 2019
ASP3.0 (VBScript wersja 5.8)
ASP.NET 3.5.30729.4926
4.8.03761
cURL 7.59.0 (PHP 5.6)
7.70.0 (PHP 7.3 & 7.4)
7.76.1 (PHP 8.0)
7.70 (PHP 8.1)
7.85.0 (PHP 8.2)
IIS10.x
MSSQL Europa i Azja: MSSQL 2019
Ameryka Północna: MSSQL 2019
Tylko starter Plesk: MSSQL nie jest wspierane
MySQL5.7
.NET Core 2.1.x
3.1.x
5.0.x
6.0.x
7.0.x
PHP 5.6
7.3
7.4
8.0
8.1
8.2
phpMyAdmin5.2.1
IIS URL Rewrite Module7.1.1993
Panel sterowania PleskObsidian (18.x)

Zarządzany system WordPress

SkładnikWersja
system WordPressNajnowsza wersja po zaliczeniu wszystkich testów (widoczna w witrynie wordpress.org).
Apache2.4
MySQL8.0
PHP 7.4 (ZendPHP, dostępne do listopada 2026)
8.0 (ZendPHP, dostępne do grudnia 2025)
8.1
8.2 (ZendPHP, dostępne do grudnia 2027)
phpMyAdmin5.2.1

Więcej informacji