Hosting w systemie Linux (cPanel) Pomoc

Wyświetlanie i zmienianie wersji PHP dla hostingu w systemie Linux

Informacje o wersji języka PHP używanej aktualnie przez hosting w systemie Linux możesz sprawdzić na Panelu. Ze względu na aktualizacje zabezpieczeń i ulepszenia wydajności dobrym pomysłem jest dbanie o aktualność środowiska PHP.

  1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
  2. Wybierz opcję Zarządzaj w sekcji Hosting internetowy, obok konta hostingu w systemie Linux, którego chcesz użyć.
    kliknij przycisk Zarządzaj
  3. Na Panelu konta, w sekcji Ustawienia wybierz pozycję Serwer.
    wybierz serwer
  4. Aby zmienić obsługiwaną wersję języka PHP, obok pozycji Wersja PHP wybierz opcję Zarządzaj.
  5. Wybierz inną wersję środowiska PHP z listy, a następnie wpisz update w polu Wpisz „update”, aby potwierdzić.
  6. Wybierz opcję Zapisz zmiany.

Więcej informacji