เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เพิ่มบริการการนัดหมายออนไลน์

การนัดหมายออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ลูกค้ากำหนดตารางเวลากับคุณและพนักงานของคุณตามเวลาที่ทุกคนสะดวก นัดประชุมกันที่สถานที่ตั้งของธุรกิจคุณ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด การประชุมออนไลน์/แบบเสมือน หรือสถานที่อื่นใดที่คุณต้องการ

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. Scroll down, expand Websites + Marketing and select Manage next to your website.
 3. On your dashboard, expand Appointments, and then select Services.
 4. เลือกเพิ่มบริการ
 5. Choose one of the three types of appointments:
  List of three appointment types in Websites + Marketing Online Appointments
  • การนัดหมาย: จะเปิดช่วงเวลาทั่วไปตามปฏิทินของคุณ คุณกำหนดรายละเอียด ส่วนลูกค้าเลือกเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับลูกค้า
  • One-Time Event: These special events can be set to occur whenever you like, as often as you like, and can extend to multi-day events like a weekend-long craft fair or music festival.
  • กิจกรรมที่จัดซ้ำ: เปิดเวลาที่มีการกำหนดตารางแบบสม่ำเสมอสำหรับชั้นเรียนหรือกิจกรรม เมื่อคุณสร้างกิจกรรมที่จัดซ้ำ ลูกค้าของคุณจะยังคงต้องลงทะเบียนสำหรับการนัดหมายแต่ละครั้งในชุดกิจกรรมนั้นแยกกัน
 6. Fill out all required information marked by a red asterisk (*), depending on which appointment type you choose. Remember to add an image—appointments with images get higher customer engagement.
 7. Set pricing and how you'd like people to pay.
  • ฟรี: ช่องการชำระเงินจะไม่แสดงเนื่องจากไม่ต้องชำระเงิน
  • Amount: Set a price for your service or event. The three different ways you can accept payment are:
   • ต้องชำระเงินเต็มจำนวน: ผู้ที่ลงทะเบียนต้องชำระเงินเตมจำนวนทางออนไลน์
   • ต้องชำระค่ามัดจำ: ผู้ที่ลงทะเบียนต้องชำระเงินบางส่วนก่อน (อย่างน้อย 1 ดอลลาร์หรือตามสกุลเงินของคุณ) และชำระเงินส่วนที่เหลือในภายหลัง
   • In person: The person signing up does not pay online but pays using cash, check or card when they meet you.
  • แบบกำหนดเอง: ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับข้อความแทนตัวเลข ตัวอย่างเช่น "ขอราคาประเมิน" "ราคาแตกต่างกันออกไป" หรือข้อความที่คล้ายกัน
 8. From Service Location, select where you'd like to meet.
  • ออนไลน์/แบบเสมือน: ระบุสถานที่ประชุมออนไลน์และเพิ่มฟิลด์ข้อความสั้นๆ เพื่อระบุ PIN หรือคำแนะนำอื่นๆ
   • เชื่อมต่อกับ Zoom ที่นี่หรือเชื่อมต่อผ่านแดชบอร์ดของคุณโดยการเลือกการนัดหมาย แล้วในคอลัมน์การตั้งค่า ให้เลือกแอป การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างลิงก์การประชุมที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการจองแต่ละครั้ง
   • หากเลือกระบุเอง คุณก็สามารถเพิ่มลิงก์การประชุมของตนเองสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Google Hangouts และแนบข้อมูลแนะนำไปด้วยได้ (ID การประชุม, รหัส PIN ฯลฯ)
  • สถานที่ตั้งธุรกิจ: นัดประชุมที่ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจคุณ (หากจะเปลี่ยน ให้ไปที่แดชบอร์ดแล้วเลือกการนัดหมาย จากนั้นในส่วน “การตั้งค่า” ให้เลือกธุรกิจ)
  • สถานที่ตั้งของลูกค้า: ลูกค้ากำหนดสถานที่หลังจากสร้างการนัดหมาย (มีในการนัดหมายเท่านั้น ไม่มีสำหรับกิจกรรมที่จัดครั้งเดียวหรือกิจกรรมที่จัดซ้ำ)
  • อื่นๆ: ฟิลด์ข้อความแบบเปิดสำหรับให้คุณป้อนที่อยู่หรือตำแหน่งที่ตั้ง เช่น สวนสาธารณะ (สำหรับจัดชั้นเรียนโยคะ เป็นต้น)
 9. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกบันทึก การนัดหมายของคุณจะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติในเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

เมื่อบันทึกการนัดหมายแล้ว การแก้ไขจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการนัดหมายในอนาคต การนัดหมายในปัจจุบันและในอดีตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้

บริการที่เพิ่มไปแล้วจะมีรายชื่ออยู่ในหน้าบริการ ในแท็บบริการที่ใช้งานอยู่ บริการที่เคยดำเนินการมาแล้วจะปรากฏอยู่ในแท็บบริการในอดีต

Note: Drag and drop services on the Active Services tab to sort the order in which these services will appear on your site.

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม