เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

แก้ไขปุ่มดำเนินการ

ปุ่มดำเนินการทำให้ลูกค้าติดต่อคุณ กำหนดเวลานัดหมาย หรือข้ามตรงไปยังส่วนหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ หรือเว็บไซต์อื่นใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่มดำเนินการเพื่อแสดงหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หรือสินค้ามาใหม่)

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. เลือก แก้ไขเว็บไซต์ เพื่อเปิดตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณ
 4. ไปยังส่วนที่มีปุ่มดำเนินการหรือเพิ่มส่วน หลายๆ ส่วนจะมีปุ่มดำเนินการ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนข้อมูลเบื้องต้นหรือเนื้อหาจะช่วยเน้นปุ่มดำเนินการ
 5. เลือกปุ่มดำเนินการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของคุณ หรือเลือกปุ่มดำเนินการในแผงควบคุมคุณสมบัติของส่วนนั้นเพื่อเพิ่มปุ่ม
 6. เลือกปุ่มสลับถัดจากปุ่มแสดงการดำเนินการในแผงเพื่อเปิด (หรือปิด)
  แสดงการสลับปุ่มดำเนินการและกล่องคำอธิบายของปุ่มดำเนินการ
 7. แก้ไขคำอธิบายโดยใช้คำที่บอกการกระทำอย่างชัดเจนเพื่อดึงดูดความสนใจ ใช้อักขระไม่เกิน 25 ตัวหากเป็นไปได้
 8. เลือกลิงก์หรือการชำระเงิน ซึ่งกำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเลือกปุ่ม
  • ลิงก์: นำผู้เข้าชมไปยังหน้า, URL, หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลใดก็ได้ ให้เลือกดังต่อไปนี้จากลิงก์ไปยังรายการดรอปดาวน์:
   • หน้า: เลือกหน้าใดก็ได้บนเว็บไซต์ของคุณ แม้แต่ข้ามผู้เข้าชมไปยังส่วนใดส่วนหนึ่ง
   • URL เว็บไซต์: ป้อน URL ปลายทาง (เช่น coolexample.com) ในกล่องข้อความ
   • โทรศัพท์: เลือกรหัสพื้นที่ของคุณจากรายการดรอปดาวน์ แล้วจากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในกล่องข้อความ
   • อีเมล: ตั้งค่าปุ่มดำเนินการเพื่อกรอกข้อความอีเมลใหม่ล่วงหน้าด้วยที่อยู่อีเมลของคุณเป็นผู้รับ ตลอดจนหัวเรื่องและแม้กระทั่งข้อความพื้นฐาน หากต้องการ
   • ผลิตภัณฑ์: ใช้รายการดรอปดาวน์ของหมวดหมู่เพื่อนำผู้เข้าชมไปยังหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
 9. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ ใช้การแสดงดูตัวอย่างเพื่อดูผลลัพธ์ และเมื่อคุณพร้อมที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบสาธารณะ ให้เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม