WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

เปิดใช้งาน SSH บน Managed WordPress

SSH เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการเชื่อมต่อกับแผนโฮสติ้งของคุณเพื่อจัดการ WordPress จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง WordPress (WP-CLI) และคำสั่ง Linux มาตรฐาน นี่คือวิธีการเปิดใช้งาน Secure Shell (SSH) สำหรับแผน Managed WordPress ของคุณ

หมายเหตุ: แผนแบบประหยัดไม่สามารถเข้าใช้ SSH ได้ อัพเกรดแผนแบบประหยัด Managed WordPress ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน SSH

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. ในหน้าผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก Managed WordPress ให้เลือกจัดการทั้งหมด
 3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการใช้ ให้เลือกการตั้งค่าจากไอคอนเมนูเมนู
 4. ที่ด้านล่างเว็บไซต์จริง ให้ค้นหาการล็อกอินเข้า SSH/SFTP แล้วเลือกดูหรือเปลี่ยนแปลง
  เลือกเปลี่ยนแปลงเพื่อดูข้อมูล SFTP
 5. เลือกสร้างล็อกอินใหม่
 6. ถัดจาก SSH ให้กดปุ่มสลับจากปิดใช้งานเป็นเปิดใช้งาน
 7. เลือก “สร้างล็อกอินใหม่”
  หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะลบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน SFTP ปัจจุบันของคุณ
 8. คัดลอกคำสั่ง SSH และรหัสผ่านที่จะใช้ในแอป SSH ของคุณ แล้วเลือกปิด

ตอนนี้ คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับแผน Managed WordPress โดยใช้ SSH ได้แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม