โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) วิธีใช้

ดูแดชบอร์ดสำหรับบัญชีโฮสติ้งสำหรับ Linux ของฉัน

วิธีเข้าสู่ระบบ GoDaddy และไปที่แดชบอร์ดสำหรับบัญชีโฮสติ้ง Linux ของคุณ มีดังนี้

หมายเหตุ: พยายามจะเข้าสู่ WordPress ใช่ไหม ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ WordPress หรือถ้าคุณต้องการผู้ดูแลระบบ cPanel ให้ไปที่ เข้าถึง cPanel ในโฮสติ้ง Linux ของฉัน

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าผลิตภัณฑ์
 2. ใต้ เว็บโฮสติ้ง ถัดจากบัญชีโฮสติ้งสำหรับ Linux ที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก จัดการ
  เลือกจัดการ
 3. ตอนนี้ คุณอยู่ในแดชบอร์ดสำหรับบัญชีโฮสติ้งสำหรับ Linux ของคุณ
  แดชบอร์ดสำหรับบัญชีโฮสติ้งสำหรับ Linux ของฉัน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • คลิกผู้ดูแลระบบ cPanel เพื่อไปที่หน้าหลักของ cPanel โดยตรง สำหรับความช่วยเหลือ กรุณาดูเอกสาร cPanel
 • พร้อมจะย้ายบางไฟล์ไปยังบัญชีของคุณหรือยัง คลิก ตัวจัดการไฟล์ เพื่อไปที่ตัวจัดการไฟล์ของ cPanel โดยตรง สำหรับความช่วยเหลือ กรุณาดู เอกสารตัวจัดการไฟล์ cPanel
 • คลิกผู้ดูแลระบบ phpMyAdmin เพื่อไปที่หน้าหลักของ phpMyAdmin สำหรับบัญชีโดยตรง สำหรับความช่วยเหลือ กรุณาดูเอกสาร phpMyAdmin
 • คลิกตัวจัดการ FTP เพื่อไปยังหน้าบัญชี FTP ของ cPanel โดยตรง สำหรับความช่วยเหลือ กรุณาดูเอกสาร cPanel สำหรับคุณลักษณะบัญชี FTP

ข้อมูลเพิ่มเติม