Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

ตั้งค่าบัญชี Microsoft 365 ของฉัน

ยินดีด้วย! คุณเป็นเจ้าของอีเมล Microsoft 365 จากบัญชี GoDaddy แล้ว เรายินดีอย่างยิ่งที่คุณเลือกดำเนินการดังกล่าว และดีใจที่คุณเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อใช้ Microsoft 365 ระบบจะซิงค์อีเมลและไฟล์ของคุณไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ และเมื่อคุณใช้ที่อยู่อีเมลซึ่งตรงกับชื่อโดเมน ก็จะทำให้ตัวตนในโลกออนไลน์ของคุณมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

มาเริ่มกันเลย เราจะตั้งค่าบัญชีเพื่อให้คุณเริ่ิมรับและส่งอีเมลได้

หมายเหตุ: หาก GoDaddy Airo™ เป็นผู้สร้างอีเมลให้คุณ คุณจะไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่ 1 หากต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ แล้วข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

1: สร้างที่อยู่อีเมล

สร้างที่อยู่อีเมลธุรกิจของคุณ

2: ลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft 365 เป็นครั้งแรก

3: ส่งอีเมล

มาส่งอีเมลฉบับแรกของคุณกัน

4: ตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

เข้าถึงอีเมลของคุณจากอุปกรณ์ได้ทุกเครื่อง เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือเดสก์ท็อป

ข้อมูลเพิ่มเติม