เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 3 วิธีใช้

ติดตั้งเซอร์เวอร์ของท่าน

ก่อนที่จะเริ่มใช้เซิร์ฟเวอร์ จะต้องตั้งค่าก่อน

วิธีตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

  1. ล็อกอินเข้าสู่ เกตเวย์ โดยใช้ล็อกอิน GoDaddy ของคุณ
  2. ไปยังแท็บเซิร์ฟเวอร์
  3. ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการใช้ ให้คลิกกำหนดค่า
  4. ใส่ข้อมูลในฟิลด์บนหน้าจอให้ครบถ้วน แล้วคลิกสร้างเซิร์ฟเวอร์

เมื่อตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แล้ว โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่นี่