เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

ยืนยันคำขอ SSL Certificate ของฉัน


หลังจากคุณขอ SSL Certificate เราจะต้องยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ควบคุมโดเมนที่คุณขอ Certificate

ขั้นตอนตรวจสอบยืนยันขึ้นอยู่กับประเภทของ Certificate และประเภทของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณมีอยู่ เลือกสถานการณ์ที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณที่สุด

หมายเหตุ: หากต้องการส่งอีเมลที่มีคำแนะนำในการตรวจสอบโดเมนอีกครั้ง ในส่วนการตรวจสอบคำขอใบรับรอง ให้เลือกส่งอีเมลควบคุมโดเมนอีกครั้ง