Websites + Marketing Trợ giúp

Add online appointment services

Online appointments are a great way to have customers schedule time with you and your staff at a time that's convenient for everyone. Schedule to meet at your business, at a location set by the customer, an online/virtual meeting, or any other location you wish.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn xuống, mở rộng Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
 3. Trên bảng điều khiển của bạn, mở rộng Cuộc hẹn , sau đó chọn Dịch vụ .
 4. Chọn Thêm dịch vụ.
 5. Choose one of the three types of appointments:
  List of three appointment types in Websites + Marketing Online Appointments
  • Cuộc hẹn: Mở ra các khoảng thời gian chung dựa trên lịch của bạn. Bạn sẽ đặt thông tin chi tiết, còn khách hàng chọn thời gian phù hợp nhất với họ.
  • One-Time Event: These special events can be set to occur whenever you like, as often as you like, and can extend to multi-day events like a weekend-long craft fair or music festival.
  • Sự kiện lặp lại: Mở ra một khoảng thời gian được lên lịch thường xuyên cho một lớp học hoặc sự kiện. Khi bạn tạo sự kiện lặp lại, khách hàng vẫn cần đăng ký cho từng cuộc hẹn riêng lẻ trong chuỗi sự kiện.
 6. Fill out all required information marked by a red asterisk (*), depending on which appointment type you choose. Remember to add an image—appointments with images get higher customer engagement.
 7. Set pricing and how you'd like people to pay.
  • Miễn phí: Không hiển thị trường thanh toán vì không có dịch vụ nào cần thanh toán.
  • Amount: Set a price for your service or event. The three different ways you can accept payment are:
   • Yêu cầu thanh toán toàn bộ: Người đăng ký phải thanh toán toàn bộ trực tuyến.
   • Yêu cầu đặt cọc: Người đăng ký có thể trả trước một phần (tối thiểu US$1 hoặc theo đơn vị tiền tệ của bạn) và trả phần còn lại sau.
   • In person: The person signing up does not pay online but pays using cash, check or card when they meet you.
  • Tùy chỉnh: Sử dụng tùy chọn này cho văn bản thay vì số. Ví dụ: "Gọi để ước tính", "Giá thay đổi" hoặc tương tự.
 8. From Service Location, select where you'd like to meet.
  • Cuộc họp trực tuyến/ảo: Chỉ định địa điểm họp trực tuyến và một trường văn bản ngắn để cung cấp mã PIN hoặc hướng dẫn khác.
   • Kết nối với Zoom tại đây hoặc qua bảng điều khiển bằng cách chọn Cuộc hẹn. Trong cột Cài đặt, chọn Ứng dụng. Thao tác này sẽ hỗ trợ bạn tạo liên kết cuộc họp duy nhất cho mỗi lượt đặt chỗ.
   • Nếu chọn Tự nhập, bạn có thể thêm liên kết cuộc họp của riêng mình cho các nền tảng khác, chẳng hạn như Google Hangouts và bao gồm các hướng dẫn kèm theo (ID cuộc họp, mã PIN, v.v.).
  • Địa điểm của doanh nghiệp: Gặp gỡ tại trụ sở doanh nghiệp của bạn. (Để thay đổi, vui lòng truy cập bảng điều khiển và chọn Cuộc hẹn. Bên dưới phần Cài đặt, chọn Doanh nghiệp.)
  • Địa điểm của khách hàng: Khách hàng cài đặt địa điểm sau khi tạo cuộc hẹn. (Chỉ có sẵn trong Cuộc hẹn. Sự kiện một lần hoặc Sự kiện lặp lại không có tính năng này.)
  • Khác: Một trường văn bản mở để bạn nhập địa chỉ hoặc địa điểm bất kỳ, chẳng hạn như công viên (ví dụ: để tổ chức lớp học yoga).
 9. Khi bạn hoàn tất, chọn Lưu. Cuộc hẹn được cập nhật tự động trong website của bạn, bạn không cần đăng tải trang của mình.

Sau khi cuộc hẹn được lưu, nội dung chỉnh sửa chỉ thay đổi các cuộc hẹn trong tương lai. Các cuộc hẹn hiện tại và đã diễn ra sẽ không thay đổi. Ngoài ra, bạn không thể thay đổi địa điểm nhưng đây là những điều bạn có thể làm.

Dịch vụ được thêm sẽ được liệt kê trên trang Dịch vụ bên dưới tab Dịch vụ đang hoạt động. Dịch vụ được cung cấp trước đây sẽ xuất hiện trên tab Dịch vụ trước đây.

Note: Drag and drop services on the Active Services tab to sort the order in which these services will appear on your site.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin