GoDaddy Trợ giúp

Các phiên bản phần mềm được cài đặt trên các tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux, Dịch vụ lưu trữ Windows và WordPress được quản lý

Phần mềm chúng tôi cài đặt trên tài khoản dịch vụ lưu trữ sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản dịch vụ lưu trữ bạn có.

Dịch vụ lưu trữ Linux

Thành phầnPhiên bản
Apache2.4.46
cURL7.19.7
MySQL 5.6.49
5.7.38
MariaDB 10.6
PHP 5.6
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4 (mặc định)
8.0
8.1
8.2
8.3
PEAR1.10.5
Perl5.10.1
phpMyAdmin4.9.4
Python qua bộ chọn Python
2.7.18
3.3.7
3.4.9
3.5.9
3.6.11
3.7.10
3.11.0
Zend3.3.26
Bảng điều khiển cPanel86.0.30

Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk

Thành phầnPhiên bản
Hệ điều hànhWindows Server 2019
ASP3.0 (VBScript Phiên bản 5.8)
ASP.NET 3.5.30729.4926
4.8.03761
cURL 7.59.0 (PHP 5.6)
7.70.0 (PHP 7.3 & 7.4)
7.76.1 (PHP 8.0)
7.70 (PHP 8.1)
7.85.0 (PHP 8.2)
IIS10.x
MSSQL Châu Âu & châu Á: MSSQL 2019
Bắc Mỹ: MSSQL 2019
Chỉ gói Plesk Khởi đầu: MSSQL không được hỗ trợ
MySQL5.7
.NET Core 2.1.x
3.1.x
5.0.x
6.0.x
7.0.x
PHP 5.6
7.3
7.4
8.0
8.1
8.2
phpMyAdmin5.2.1
Mô-đun viết lại URL IIS7.1.1993
Bảng điều khiển PleskObsidian (18.x)

WordPress được quản lý

Thành phầnPhiên bản
WordPressPhiên bản gần đây nhất sau khi tất cả các thử nghiệm đã được vượt qua (hiển thị tại wordpress.org).
Apache2.4
MySQL8.0
PHP 7.4 (ZendPHP, khả dụng cho đến tháng 11 năm 2026)
8.0 (ZendPHP, khả dụng cho đến tháng 12 năm 2025)
8.1
8.2 (ZendPHP, khả dụng cho đến tháng 12 năm 2027)
phpMyAdmin5.2.1

Xem thêm thông tin