Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt tài khoản Microsoft 365

Chúc mừng bạn! Bạn hiện là chủ sở hữu của Microsoft 365 từ tài khoản GoDaddy. Chúng tôi rất vui vì bạn đã ở đây và chúng tôi rất vui khi bạn bắt đầu.

Với Microsoft 365, email và tập tin của bạn được đồng bộ trên khắp các thiết bị — và khi dùng địa chỉ email khớp với tên miền, bạn sẽ có được sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp.

Giờ thì hãy cùng tìm hiểu nào. Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập tài khoản để bạn có thể bắt đầu gửi và nhận email.

Lưu ý: Nếu email được GoDaddy Airo™ tạo cho bạn thì bạn đã hoàn tất bước 1 của chuỗi này. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi tên người dùng, rồi chuyển sang bước 2 của chuỗi này.

1: Tạo địa chỉ email

Tạo (các) địa chỉ email doanh nghiệp của bạn.

2: Hãy đăng nhập vào email của bạn

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của bạn lần đầu tiên.

3: Gửi email

Hãy gửi email đầu tiên.

4: Thiết lập email trên điện thoại và máy tính để bàn

Truy cập vào email của bạn trên mọi thiết bị, như điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn.

Xem thêm thông tin