GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên dịch vụ lưu trữ cPanel


Không phải là loại máy chủ thích hợp? Vui lòng quay lại danh sách hướng dẫn cài đặt.

Sau khi yêu cầu chứng nhận được phê duyệt, bạn có thể tải chứng nhận về từ trình quản lý SSL và cài đặt vào tài khoản dịch vụ lưu trữ cPanel.


Yêu cầu: Chứng nhận chứng thực cao cấp và mở rộng (EV), cũng như SSL cho miền con hoặc miền tiện ích bổ sung phải được cài đặt thủ công.
 1. Nếu vẫn chưa thực hiện, bạn có thể tải xuống chứng nhận của mình từ trình quản lý SSL và lưu tập tin .crt ở nơi nào đó dễ tìm.
 2. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 3. Vui lòng chọn Lưu trữ Web rồi chọn Quản lý cho tài khoản cPanel bạn đang cài đặt SSL trên đó được bật.
 4. Vui lòng chọn Quản trị cPanel.
 5. Trong phần Bảo mật, vui lòng chọn SSL/TLS.
 6. Dưới mục Chứng nhận (CRT), vui lòng nhấp vào Tạo, xem, tải lên hoặc xóa chứng nhận SSL.
 7. Trong phần Tải lên một chứng nhận mới, vui lòng chọn Chọn Tập tin và điều hướng đến tập tin .crt bạn đã tải về trong bước 1. Chọn tập tin rồi sau đó chọn Mở.
 8. Nếu muốn, vui lòng nhập một mô tả của chứng nhận trong hộp văn bản Mô tả.
 9. Vui lòng chọn Tải lên chứng nhận.
 10. Khi bạn có xác nhận về chứng nhận đã được lưu, vui lòng chọn Quay lại.
 11. Ở phần cuối trang Chứng nhận SSL, vui lòng chọn Quay lại Trình quản lý SSL.
 12. Bên dưới mục Cài đặt và quản lý SSL cho trang (HTTPS), vui lòng chọn Quản lý trang SSL.
 13. Trong phần Cài đặt một Website SSL , vui lòng chọn Duyệt Chứng nhận.
 14. Chọn chứng nhận bạn muốn kích hoạt rồi chọn Sử dụng chứng nhận. Thao tác này sẽ tự động điền vào các trường cho chứng nhận.
 15. Ở phía cuối trang, vui lòng chọn Cài đặt Giấy chứng nhận.
 16. Trên cửa sổ Cài đặt thành công vừa bật lên, vui lòng chọn OK.

Chứng nhận của bạn đã được cài đặt! Bây giờ bạn cần dẫn khách truy cập của mình vào phiên bản trang bảo mật của bạn bằng cách chuyển hướng đến HTTPS.