Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Cài đặt WordPress trên miền lưu trữ trên Linux sử dụng cPanel

Nếu bạn muốn sử dụng WordPress để dựng website và blog, trước tiên bạn phải cài đặt chương trình này trên tài khoản dịch vụ lưu trữ.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  chọn quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, ở phần Website, chọn Cài đặt ứng dụng dưới miền bạn muốn cài đặt WordPress. Chúng tôi sẽ đưa bạn đến trang Trình duyệt ứng dụng.
  chọn cài đặt ứng dụng
 4. Trong phần Ứng dụng quản lý nội dung, chọn Blog WordPress.
 5. Chọn + cài đặt ứng dụng này.
 6. Điền vào các trường sau, rồi chọn Cài đặt:
  TrườngViệc cần làm...
  Vị trí - MiềnChọn tên miền bạn muốn sử dụng.

  Lưu ý: Để dùng miền phụ (ví dụ: subdomain.coolexample.com), hãy thêm miền phụ đó vào tài khoản rồi làm mới trang Trình duyệt ứng dụng.

  Vị trí - Thư mục (tùy chọn)Nhập thư mục bạn muốn cài đặt WordPress. Để dùng WordPress với miền bạn chọn trong trường Miền, hãy nhớ để trống trường này.

  Lưu ý: Nếu bạn nhập một từ vào trường này, từ đó sẽ có trong tên thư mục của địa chỉ web (URL) của trang bạn tạo. Ví dụ: nếu bạn gõ blog vào trường này, địa chỉ web của website WordPress sẽ là coolexample.com/blog.

  Phiên bảnBạn nên sử dụng tất cả các cài đặt mặc định này.
  Thiết lậpỞ đây có một số tùy chọn được tự động tạo ra cho bạn. Bạn nên tự nhập Tên người dùng của quản trị viênMật khẩu của quản trị viên cho dễ nhớ, đồng thời thay đổi Email của quản trị viên thành tài khoản thường dùng.

  Cảnh báo: Bạn sẽ cần đến tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào trang WordPress.

  Thay đổi Tiêu đề website thành tên trang của bạn và Câu khẩu hiệu website thành một câu ngắn mô tả trang và mục đích của trang. Vì các công cụ tìm kiếm sử dụng thông tin này, bạn nên chú ý đưa vào những từ đại diện cho thương hiệu và doanh nghiệp của mình.

  Tạm thời để mặc định các tùy chọn Xác thực hai yếu tố, Giới hạn số lần đăng nhậpCho phép nhiều trang.
  Nâng caoChọn cách thức bạn muốn quản lý các tùy chọn nâng cao như quản lý cơ sở dữ liệu và sao lưu. Chúng tôi khuyên chọn Tự động quản lý cài đặt nâng cao cho tôi nhưng bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin