Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tham quan theo hướng dẫn về Dịch vụ lưu trữ Linux

Chào mừng bạn đến với Dịch vụ lưu trữ Linux! Giờ thì tài khoản của bạn đã thiết lập xong, hãy cùng xem một số địa điểm bạn cần làm quen và bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu xây dựng website của mình trong nháy mắt!

Lưu ý: Bạn chưa thiết lập tài khoản? Không vấn đề gì – hãy làm theo các bước trong bài viết Trợ giúp này rồi quay lại chuyến tham quan.

  • Đầu tiên, chúng ta sẽ xem Bảng điều khiển tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn. Đây là điểm bắt đầu của việc sở hữu một tài khoản. Từ đây, bạn có thể truy cập tất cả các tính năng hữu ích.
  • Tiếp theo, ta sẽ xem WordPress, ứng dụng dựng website phổ biến nhất trên toàn cầu.
  • Sau đó, ta cũng sẽ xem cPanel. cPanel là ứng dụng mạnh mẽ vận hành trong nền mà bạn có thể sử dụng để quản lý nhiều khía cạnh kỹ thuật hỗ trợ cho trang web của bạn.
  • Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách các việc quan trọng cần làm trước, như thiết lập tính năng bảo mật và sao lưu trang web. Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu xây dựng website của mình.

Bắt đầu chuyến tham quan!

Bạn sẵn sàng chưa? Ta hãy truy cập vào Bảng điều khiển tài khoản của bạn.