Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Tìm tên người dùng FTP trong Dịch vụ lưu trữ Linux

Để tải nội dung lên website Dịch vụ lưu trữ Linux, bạn cần tên người dùng FTP, tên này giống với đăng nhập cPanel của bạn.

Lưu ý: Bạn cần sự trợ giúp từ Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy? Trên trang Liên hệ với chúng tôi, nhấp vào Trò chuyện ngay bây giờ để được hướng dẫn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, ở phần Cài đặt, tìm thông tin đăng nhập cPanel.

    tìm tên người dùng ftp

Các bước liên quan

Thông tin thêm