Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Xóa người dùng Linux

Bạn có thể xóa người dùng cũ khỏi máy chủ Linux. Hoạt động này sẽ thu hồi quyền truy cập SSH của người dùng và xóa quyền sở hữu tập tin cũng như thư mục của người dùng đó.

Lưu ý: Quy trình này áp dụng được với mọi loại phân phối Linux - Ubuntu, CentOS, v.v.

 1. Đăng nhập vào máy chủ của bạn qua SSH.
 2. Chuyển đổi sang người dùng gốc:
  sudo su -
 3. Dùng lệnh userdel để xóa người dùng cũ:
  userdel tên người dùng của người dùng
 4. Không bắt buộc: Bạn cũng có thể xóa thư mục chính và chuỗi thư của người dùng đó bằng cách dùng cờ -r với lệnh:
  userdel -r tên người dùng của người dùng
  Cảnh báo: Chỉ xóa thư mục chính của người dùng nếu bạn chắc chắn không cần tập tin hoặc thư của họ nữa.

Bước tiếp theo

 • Để biết thêm thông tin chi tiết về lệnh userdel, xem trang man bằng cách nhập man userdel vào cửa sổ SSH của bạn.