Chứng nhận SSL Trợ giúp

Yêu cầu chứng nhận SSL

Sau khi bạn mua chứng nhận SSL bạn sẽ cần thực hiện vài bước trước khi trang của bạn được bảo mật.

Bước đầu tiên là yêu cầu chứng nhận cho tên miền của website (hay tên chung) mà bạn muốn bảo mật. Bạn yêu cầu chứng nhận thế nào sẽ phụ thuộc vào loại chứng nhận bạn có và loại máy chủ web trang của bạn được lưu trữ trên đó.

Vui lòng chọn tình huống mô tả đúng nhất trường hợp của bạn để xem cách yêu cầu chứng nhận này:

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp một dịch vụ SSL Được quản lý nơi chúng tôi cài đặt và quản lý chứng nhận SSL cho bạn, nếu bạn muốn dành thời gian cho những thao tác khác.