Đăng ký miền này để quảng bá công việc của bạn tại Venezuela.

Đăng ký tên miền .ve đặc biệt có nghĩa là bạn có hàng tá các hạn chế cần phải tuân theo. Nhưng với .org.ve — miền dành cho các tổ chức phi chính phủ với sự hiện diện tại Venezuela — bất kỳ ai cũng có thể đăng ký. Điều này có nghĩa là các tổ chức phi chính phủ từ khắp nơi trên thế giới có thể đặt dấu ấn của họ trên Venezuela, cho dù họ đã hoạt động tại đó hay đang có kế hoạch. Ngoài ra, nếu bạn có một số tên miền sáng tạo với đuôi là .org.ve, thì bạn còn có nhiều lựa chọn hơn.