Zgodność w firmie GoDaddy

Adekwatne metody zachowywania zgodności w globalnym wymiarze.