GoDaddy วิธีใช้

เปิดใช้งานปลั๊กอินใน WordPress

ปลั๊กอินจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้เพื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน WordPress

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress
  2. ในเมนูซ้ายมือ ให้เลือก ปลั๊กอิน > ปลั๊กอินที่ติดตั้ง
  3. หาปลั๊กอินที่คุณต้องการเปิดใช้งานแล้วเลือก เปิดใช้งาน

    หมายเหตุ: หากไม่พบปลั๊กอินในรายการปลั๊กอิน อาจเป็นเพราะยังไม่ได้ติดตั้ง คุณควรติดตั้งปลั๊กอินก่อน เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้

ปลั๊กอินของคุณทำงานแล้วและคุณสามารถทำตามเอกสารประกอบการใช้งานปลั๊กอินเพื่อติดตั้งและกำหนดค่าได้

ข้อมูลเพิ่มเติม