GoDaddy วิธีใช้

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ใช้ WordPress อื่น

ในฐานะผู้ดูแลระบบ WordPress คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้อื่นได้ การทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์หากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ WordPress หรือไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้จะถือว่าคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ในฐานะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ WordPress

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress
  2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกผู้ใช้
  3. เลือกชื่อผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการอัพเดต
  4. เลื่อนลงมาที่ส่วนข้อมูลติดต่อ
  5. ถัดจากอีเมล (จำเป็นต้องระบุ) ให้เปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ใช้คนดังกล่าว
  6. เลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าแล้วเลือก อัพเดตผู้ใช้

ขณะนี้ ผู้ใช้ที่อัพเดตสามารถลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์ด WordPress ด้วยที่อยู่อีเมลใหม่หรือใช้ที่อยู่อีเมลดังกล่าวในการรีเซ็ตรหัสผ่าน WordPress ของตนเองได้แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม