GoDaddy วิธีใช้

ปรับขนาดรูปภาพใน WordPress

ถ้าคุณมีรูปภาพที่มีขนาดไม่ตรงตามต้องการบนหน้าหรือโพสต์ และจะต้องปรับเปลี่ยน

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress
  2. คลิกหน้าหรือโพสต์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการแก้ไขสิ่งใด
  3. คลิกแก้ไขภายใต้ชื่อเรื่องของหน้าหรือโพสต์
  4. ค้นหาและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการปรับขนาด คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพได้โดยใช้มือจับ หรือจะปรับในการตั้งค่าบล็อกทางด้านขวามือก็ได้

    ตัวอย่างการปรับขนาดรูปภาพด้วยมือจับ
  5. ที่มุมขวาบนสุด คลิกอัพเดต
  6. ข้อมูลเพิ่มเติม: