GoDaddy วิธีใช้

เปลี่ยนธีม WordPress ของฉัน

คุณสามารถเปลี่ยนงานออกแบบและการทำงานของเว็บไซต์ WordPress ได้โดยเปลี่ยนเป็นธีมอื่น

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีธีมที่ต้องการใช้ติดตั้งอยู่ในเว็บไซต์ คุณก็ควรติดตั้งธีมนั้นก่อน

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress.
  2. ในเมนูด้านซ้าย ให้เลือกลักษณะที่ปรากฏ จากนั้นให้เลือกธีม
  3. เลื่อนดูธีมที่ติดตั้งไว้ เลื่อนเมาส์ไปยังตัวอย่างของธีมที่คุณต้องการใช้แล้วเลือก เปิดใช้งาน

ธีมของคุณจะทำงานในเว็บไซต์ WordPress แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม