เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 วิธีใช้

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของฉันด้วย SSH (เชลล์ที่ปลอดภัย)

ทำตามขั้นตอนทั่วไปต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อ Gen 4 VPS หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะผ่าน SSH โดยใช้ไคลเอ็นต์


หมายเหตุ: ขั้นตอนที่แน่นอนในการเชื่อมต่อผ่าน SSH ขึ้นอยู่กับไคลเอ็นต์ SSH ที่คุณใช้ (ขอแนะนำ PuTTy สำหรับ Windows หรือ Terminal สำหรับ macOS) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบสำหรับ PuTTy หรือ Terminal

ก่อนที่คุณจะทำตามขั้นตอนดังกล่าว คุณต้องใช้ข้อมูลนี้:

ได้ข้อมูลนั้นมาครบหรือยัง มาเริ่มต้นกันเลย!

  1. เริ่มต้นไคลเอ็นต์ SSH
  2. ป้อนโฮสต์ (ชื่อโดเมนหรือที่อยู่ IP ของคุณ) และพอร์ต SSH ของคุณ (ค่าเริ่มต้นคือ 22) เพื่อจัดทำการเชื่อมต่อ SSH
  3. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน SSH หลักของคุณ

หมายเหตุ: เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองหรือรองรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามโดยตรง และไม่รับผิดชอบสำหรับการทำงานหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลที่สาม เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเพิ่มเติม