เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 วิธีใช้

เชื่อมต่อผ่านทางเดสก์ท็อประยะไกล (RDC) กับเซิร์ฟเวอร์ Windows

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล (RDC) ของ Microsoft เพื่อจัดการเซิร์ฟเวอร์เฉพาะหรือ VPS สำหรับ Windows รุ่นที่ 4 ของคุณได้


  1. บนคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณ ให้เปิดใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล
  2. ป้อนที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ 4 ของคุณแล้วเลือก เชื่อมต่อ
  3. เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์แล้วเลือก ตกลง

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม