โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) วิธีใช้

ข้อผิดพลาด FileZilla: "ไม่ทราบที่มาของเอกสารรับรองของเซิร์ฟเวอร์" และ ECONNREFUSED

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ขณะพยายามเชื่อมต่อไปยังบัญชีโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันสำหรับ cPanel ด้วย FileZilla (รูปภาพ):

ไม่ทราบที่มาของเอกสารรับรองของเซิร์ฟเวอร์ โปรดทดสอบเอกสารรับรองอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเชื่อถือเซิร์ฟเวอร์ได้

การดำเนินการต่อโดยเพิกเฉยต่อข้อผิดพลาดนี้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้ (รูปภาพ):

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถดำเนินการกับการเชื่อมต่อข้อมูลได้: ECONNREFUSED - การเชื่อมต่อถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์

การแก้ปัญหา

เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดนี้ คุณต้องเชื่อมต่อผ่าน sFTP หรือปิดใช้งาน TLS ในตัวจัดการเว็บไซต์ของ FileZilla

กำลังเชื่อมต่อผ่าน sFTP

การแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับบัญชีโฮสติ้งบน Linux เท่านั้น (ข้อมูลเพิ่มเติม)

การแก้ปัญหานี้จะสามารถทำได้ต่อเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับผู้ใช้ FTP หลัก

 1. เปิดใช้งาน SSH บนบัญชีของคุณ ( cPanel )
 2. ใน FileZilla ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการเชื่อมต่อ:
  ฟิลด์สิ่งที่ต้องกรอก...
  โฮสต์sftp: // ที่อยู่ IP ของบัญชีโฮสติ้งของคุณ ( cPanel )
  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีโฮสติ้งของคุณ
  พอร์ต22
การตั้งค่า filezilla tls

กำลังปิดใช้งาน TLS ในตัวจัดการเว็บไซต์

การแก้ปัญหานี้จะสามารถทำได้กับผู้ใช้ FTP ใดๆ

 1. ใน FileZilla ที่เมนู ไฟล์ ให้เลือก ตัวจัดการเว็บไซต์
 2. คลิก เว็บไซต์ใหม่
 3. กรอกฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ:
  ฟิลด์สิ่งที่ต้องทำ...
  โฮสต์ป้อนที่อยู่ IP ของบัญชีโฮสติ้งของคุณ ( cPanel )
  โปรโตคอลเลือก FTP -เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม
  การเข้ารหัสลับเลือก ใช้ FTP แบบธรรมดา
  ประเภทการเข้าสู่ระบบเลือก ปกติ
  ผู้ใช้และรหัสผ่านป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีโฮสติ้งของคุณ
การตั้งค่า filezilla tls