GoDaddy วิธีใช้

ธีม WordPress ของ GoDaddy

เราได้พัฒนาธีม WordPress ที่ใช้ร่วมกันได้กับ Gutenberg (เครื่องมือแก้ไขบล็อก) แบบโอเพ่นซอร์สชื่อ Go Go จะเน้นให้ผู้สร้างมีความสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามสมบูรณ์ได้ใน WordPress
ตัวอย่างรูปร่างลักษณะของธีมนี้

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม Go ได้ที่ WordPress.org

ข้อมูลเพิ่มเติม