GoDaddy วิธีใช้

ฉันจะติดตั้งใบรับรอง SSL บนเซิร์ฟเวอร์ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถติดตั้ง SSL จากบริษัทใดก็ได้ (หรือผู้ออกเครื่องหมายรับรองซึ่งรู้จักกันในชื่อ CA) บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ คำแนะนำเหล่านี้เป็นคำแนะนำสำหรับ SSL Certificate ขอ GoDaddy แต่คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่คล้ายกันให้เสร็จสิ้นสำหรับ SSL Certificate จากบริษัทอื่นๆ

หมายเหตุ: ต้องการให้ GoDaddy ติดตั้งและจัดการดูแล SSL ให้คุณไหม ลองพิจารณาซื้อ SSL ภายใต้การจัดการ
  1. สร้างคำขอลงนามเครื่องหมายรับรอง (CSR)
  2. ขอเครื่องหมายรับรอง SSL
  3. ติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL

ข้อมูลเพิ่มเติม