GoDaddy วิธีใช้

การจัดการผู้ใช้ใน WordPress

WordPress จะให้สิทธิ์ทุกโพสต์แก่ผู้ใช้ เมื่อใช้เมนู "ผู้ใช้" ใน WordPress คุณจะสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบผู้ใช้ของเว็บไซต์ของคุณได้ และคุณยังสามารถใช้หน้าจอ "โปรไฟล์ของฉัน" เพื่อจัดการโปรไฟล์ผู้ดูแลของคุณได้อีกด้วย

เมนู Users (ผู้ใช้) ประกอบด้วย:

  • All Users (ผู้ใช้ทั้งหมด) — เปลี่ยนหรือลบผู้ใช้ของเว็บไซต์ของคุณ
  • Add New (เพิ่มรายการใหมแก้ไขผู้ใช้ของเว็บไซต์ของคุณ
  • Your Profile (โปรไฟล์ของคุณ) — จัดการข้อมูลติดต่อของคุณ และกำหนดค่าชื่อและธีมสีของคุณ
  1. เข้าสู่ระบบแดชบอร์ด WordPress ของคุณ
  2. คลิก Users (ผู้ใช้) จากเมนูหลัก
  3. คลิกชื่อผู้ใช้ของโปรไฟล์ที่คุณต้องการจัดการ
  4. ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนตัวสำหรับผู้ใช้รายนี้ แล้วคลิก อัพเดตโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ โปรดดูที่ WordPress.org