WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

เปิด phpMyAdmin

คุณสามารถเปิด phpMyAdmin เพื่อแก้ไขฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ Managed WordPress ใดก็ตามได้โดยตรง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกฐานข้อมูลด้วยตนเอง หรือเปลี่ยนค่าของฐานข้อมูลแบบแยกรายการ

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. ในหน้าผลิตภัณฑ์ของฉัน ถัดจาก Managed WordPress ให้เลือกจัดการทั้งหมด
 3. สำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการจัดการ ให้เลือกการตั้งค่าจากเมนู ไอคอนเมนู

  เลือกการตั้งค่า
 4. ที่ส่วนเว็บไซต์จริง ให้เลือกแสดงเพิ่มเติม
  เลือกแสดงเพิ่มเติม
 5. ถัดจาก รายละเอียดฐานข้อมูล ให้เลือก เปิด phpMyAdmin
  เลือก phpMyAdmin ที่เปิดอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม