เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

ขอข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมสำหรับ SSL Certificate ของฉัน

หมายเหตุ: ข้อมูลในข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้พำนักอาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เพื่อสนับสนุนระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ข้อบังคับนี้ไม่มีผลบังคับใช้หากคุณอาศัยอยู่นอก EEA

คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อเราออก SSL Certificate ให้คุณ

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลือก จัดการทั้งหมด ถัดจาก ใบรับรอง SSL
  3. เลือก วิธีใช้ > ส่งคำขอสำหรับข้อมูล
  4. เลือก ขอข้อมูล
  5. หน้าจอการยืนยันจะแสดงขึ้นและข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลในระบบภายใน 72 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม