WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

รีเซ็ตรหัสผ่านของฉัน

หากคุณจำชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ได้ โปรดเลือกสิ่งที่คุณพยายามจะเข้าใช้งานจากรายการต่อไปนี้:

ฉันต้องการเข้าใช้งาน...ทำดังนี้...
แดชบอร์ด WordPressรีเซ็ตรหัสผ่าน WordPress
sFTP/SSHเปลี่ยนรหัสผ่าน SFTP/SSH ของฉัน
phpMyAdmin/MySQLลงชื่อเข้าใช้ phpMyAdmin

ข้อมูลเพิ่มเติม