เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 วิธีใช้

รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Gen 4 ของฉัน

วิธีรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ VPS รุ่นที่ 4 หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะมีดังนี้


  1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่หรือไม่)
  2. ในหน้าผลิตภัณฑ์ของฉัน ให้คลิกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกจัดการถัดจากเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ 4 ที่คุณต้องการใช้
  3. ใน แดชบอร์ด บัญชีที่ด้านบนของหน้าให้เลือก การตั้งค่า
    เลือกการตั้งค่า
  4. ใน ส่วนการเข้าถึง ถัดจาก ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบ ให้คลิก จัดการ
  5. ป้อนและยืนยันรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่แสดง
  6. คลิกบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติม