เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 วิธีใช้

สิทธิ์เข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์ของฉัน
เชื่อมต่อกับ SSH เปิดใช้งานสิทธิ์เข้าถึงระดับรูท ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
จัดการเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และสแนปช็อต (เฉพาะ VPS)
สำรองข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์หรือคืนค่าจากข้อมูลที่สำรองไว้
รีสตาร์ทหรือสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่
รีสตาร์ทได้ง่ายเมื่อจำเป็น หรือเริ่มต้นใหม่ด้วยการสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น