GoDaddy วิธีใช้

ย้ายไซต์ของฉันไปยัง GoDaddy

หลังจากที่คุณซื้อและตั้งค่า บริการโฮสติ้ง คุณจะต้องย้ายเว็บไซต์ของคุณมาไว้ที่เรา เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่างตามแพลตฟอร์มโฮสติ้งของคุณ เพื่อเริ่มย้ายเว็บไซต์ของคุณไปยัง GoDaddy

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

  • หากใช้ FTP ในการย้ายเว็บไซต์ คุณจะต้องส่งออกฐานข้อมูลจากโฮสต์เก่าของคุณและนำเข้าไปยัง GoDaddy

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เมื่อคุณพร้อมที่จะให้ไซต์ของคุณอยู่กับเรา คุณอาจจะต้องชี้ DNS ของคุณใหม่ไปที่ GoDaddy
  • ต้องการความช่วยเหลือในการย้ายไซต์ของคุณใช่ไหม ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการย้ายไซต์แบบมีค่าใช้จ่ายของเรา