โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) วิธีใช้

คัดลอกไฟล์ลงในเว็บไซต์ของฉัน
เรียนรู้เกี่ยวกับ FTP และอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ของคุณ
เผยแพร่เว็บไซต์ของฉัน
ดูตัวอย่างและเผยแพร่จากเครื่องมือสร้างเว็บไซต์
ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของฉันอย่างละเอียด
เปลี่ยนเส้นทาง URL เพิ่มที่อยู่ IP และอื่นๆ