โดเมน วิธีใช้

จัดการเรคคอร์ด DNS

คุณจะเพิ่ม แก้ไขหรือลบเรคคอร์ด DNS ของคุณได้อย่างไรและที่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ที่โฮสต์ DNS ของคุณ ซึ่งกำหนดโดยตำแหน่งที่ เนมเซิร์ฟเวอร์ ของคุณชี้ไป ตัวเลือกที่เป็นไปได้ 3 รายการสำหรับที่ที่คุณจะจัดการ DNS ของคุณ:

 1. โดเมนของคุณจดทะเบียนกับ GoDaddy และใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรา: คุณจะจัดการการตั้งค่า DNS ในบัญชี GoDaddy ของคุณ
 2. โดเมนของคุณไม่ได้จดทะเบียนกับ GoDaddy แต่ใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรา: คุณจะจัดการการตั้งค่า DNS ในบัญชี GoDaddy ของคุณ กรณีนี้พบได้เป็นปกติ หากคุณโฮสต์เว็บไซต์กับเราหรือใช้ โฮสติ้ง DNS
 3. โดเมนของคุณจดทะเบียนกับบริษัทอื่น แต่ไม่ได้ใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรา: คุณจะไม่สามารถจัดการ DNS กับเราได้เลย คุณจะต้องประสานงานกับบริษัทโฮสติ้ง DNS และ/หรือบริษัทเว็บไซต์โฮสติ้งแทน

หาก DNS ของคุณอยู่กับเรา คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบเรคคอร์ด DNS ได้ใน บัญชีของคุณ

 • เรคคอร์ด A: เรคคอร์ด DNS หลักที่ใช้ในการเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับที่อยู่ IP ที่นำผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ของคุณ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ
 • โดเมนย่อย: เรคคอร์ด DNS ใดๆ ที่อยู่ในคำนำหน้าชื่อโดเมนของคุณ เช่น blog.coolexample.com คุณสามารถสร้างโดเมนย่อยได้โดยใช้เรคคอร์ด A ที่ชี้ไปยังที่อยู่ IP (ซึ่งพบบ่อยที่สุด) CNAME ที่ชี้ไปยัง URL หรือแม้แต่ระเบียนข้อมูล MX เพิ่ม / แก้ไข / ลบ
 • CNAME: ประเภทของเรคคอร์ดที่เพิ่มคำนำหน้าชื่อโดเมนของคุณ และบางครั้งเรียกว่าโดเมนย่อยประเภทหนึ่ง แต่ CNAME ไม่สามารถชี้ไปยังที่อยู่ IP ได้ แต่สามารถชี้ไปยังชื่อโดเมนหรือที่อยู่ URL อื่นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง CNAME สำหรับ store.coolexample.com ที่ชี้ไปยัง URL อื่น เช่น ร้านค้าที่สร้างด้วย Shopify เพิ่ม / แก้ไข / ลบ
 • ระเบียนข้อมูล MX: จัดการที่อยู่อีเมลของคุณและจัดการข้อความอีเมลของคุณให้ไปถึงกล่องจดหมายของคุณ บริการอีเมลที่แตกต่างกันจะใช้ระเบียนข้อมูล MX ที่แตกต่างกันและอีเมลที่มากับ GoDaddy จะได้รับการตั้งค่าให้คุณโดยอัตโนมัติ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ
 • เรคคอร์ด TXT: ช่วยให้คุณยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนและตั้งค่านโยบายผู้ส่งอีเมลได้ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ
 • เรคคอร์ด SPF: เรคคอร์ด TXT ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คุณตั้งค่านโยบายผู้ส่งอีเมลได้ นี่เป็นเรคคอร์ด DNS ประเภทขั้นสูง เพิ่ม / แก้ไข / ลบ
 • เรคคอร์ด NS: มีข้อมูลเกี่ยวกับเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ใช้เรคคอร์ดเหล่านี้เพื่อระบุเนมเซิร์ฟเวอร์ที่คุณควรใช้ หากโดเมนของคุณไม่ได้จดทะเบียนด้วย GoDaddy แต่คุณต้องการจัดการ DNS ของคุณกับเรา นี่คือเรคคอร์ด DNS แบบกำหนดเองขั้นสูง เพิ่ม / แก้ไข / ลบ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • พร้อมสร้างเว็บไซต์ของคุณเองหรือยัง ดูคุณลักษณะ Websites + Marketing ที่ต้องทำด้วยตัวเอง
 • คุณยังสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลด้วยชื่อโดเมนของคุณได้อีกด้วย