โดเมน วิธีใช้

เพิ่มโดเมนย่อย

โดเมนย่อยของคุณคือเรคคอร์ด DNS ที่จะเพิ่มคำนำหน้าไปยังโดเมน เช่น blog.mycoolnewbusiness.com คุณสามารถสร้างโดเมนย่อยซึ่งใช้ที่อยู่ IP ได้โดยการเพิ่มเรคคอร์ด A ไปยังไฟล์โซน DNS ของคุณ หากต้องการเพิ่มโดเมนย่อยที่เชื่อมต่อกับชื่อโดเมนอื่น คุณจะต้องเพิ่มเรคคอร์ด CNAME แทน

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนเฉพาะเพื่อเข้าถึงหน้า การตั้งค่าโดเมน
  เลือกโดเมนเดียว
 3. เลือก DNS เพื่อดูเรคคอร์ด DNS ของคุณ
  เลือกแท็บ DNS
 4. เลือกเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ แล้วเลือก A จากเมนูประเภท
 5. ใส่รายละเอียดสำหรับโดเมนย่อยใหม่ของเรคคอร์ด A:
  • Name: The hostname or prefix of the record, without the domain name such as blog or shop. The Name must follow these guidelines:
   • คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย
   • ห้ามใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (…)
   • Cannot begin or end with a hyphen (-)
   • 63 characters in a row not separated by a period (.)

    Example: 63characters.63characters.coolexample.com

   • 255 characters maximum
  • ค่า: ที่อยู่ IP ซึ่งเรคคอร์ดจะชี้ไป โดยปกติแล้วจะเป็นที่อยู่ IP สำหรับบัญชีโฮสติ้ง
   • เลือกเพิ่มค่าอื่น เพื่อเพิ่มที่อยู่ IP ให้กับเรคคอร์ด A นี้
  • TTL (ช่วงเวลาสูงสุดที่ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่าย): คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรแคชข้อมูลก่อนที่จะรีเฟรช โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. (ไม่บังคับ) เลือกเพิ่มเรคคอร์ด เพื่อเพิ่มเรคคอร์ด DNS หลายรายการพร้อมกัน หากเปลี่ยนใจ ให้เลือกภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับลดเรคคอร์ด DNSลบ เพื่อนำเรคคอร์ดที่ยังไม่ได้บันทึกออก
 7. เลือกบันทึก เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ หากคุณเพิ่มเรคคอร์ดพร้อมกันหลายรายการ ให้เลือกบันทึกเรคคอร์ดทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลง DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วโลก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม