โดเมน วิธีใช้

แก้ไขเรคคอร์ด CNAME

ระเบียนข้อมูล CNAME ใช้คำนำหน้าโดเมน เช่น blog หรือ shop เพื่อเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับชื่อโดเมนอื่น คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของระเบียนข้อมูล CNAME ที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อ

ตัวอย่าง: CNAME ที่พบบ่อยที่สุดคือ www โดยใส่สัญลักษณ์ @ ในช่องค่า ซึ่งจะทำให้ www.mycoolnewbusiness.com โหลดไปที่เว็บเพจเดียวกันกับรูทโดเมน mycoolnewbusiness.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนเฉพาะเพื่อเข้าถึงหน้า การตั้งค่าโดเมน
  เลือกโดเมนเดียว
 3. เลือก DNS เพื่อดูเรคคอร์ด DNS ของคุณ
  เลือกแท็บ DNS
 4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเรคคอร์ด DNS ที่คุณต้องการแก้ไขแล้วเลือก แก้ไข
  • เลือกภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับแก้ไขเรคคอร์ด DNS แก้ไข ถัดจากเรคคอร์ดเดี่ยวเพื่อแก้ไขเรคคอร์ดเดี่ยวแทน
 5. แก้ไขรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด CNAME ของคุณ
  • ชื่อ: ชื่อโฮสต์หรือคำนำหน้าของเรคคอร์ดโดยไม่มีชื่อโดเมน เช่น blog หรือ shop ชื่อต้องเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้:
   • คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย
   • ห้ามใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (…)
   • อักขระต้องไม่เกิน 63 ตัว
   • ห้ามใช้เครื่องหมาย @
   • ต้องไม่ซ้ำกับเรคคอร์ด A, เรคคอร์ด TXT หรือระเบียนข้อมูล MX ที่มีอยู่
  • ค่า: URL ที่คุณตั้งค่าให้เป็นปลายทางสำหรับโฮสต์ พิมพ์ @ เพื่อชี้ไปยังชื่อรูทโดเมนโดยตรง
  • TTL (ช่วงเวลาสูงสุดที่ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่าย): คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรแคชข้อมูลก่อนที่จะรีเฟรช โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. เลือกบันทึกเพื่อยืนยันการแก้ไข หากคุณแก้ไขเรคคอร์ดพร้อมกันหลายรายการ ให้เลือก บันทึกเรคคอร์ดทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลง DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วโลก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม