โดเมน วิธีใช้

เพิ่มเรคคอร์ด TXT

ระเบียนข้อมูล TXT (ย่อมาจากระเบียนข้อมูลข้อความ) คือระเบียนข้อมูล DNS ที่ให้ข้อมูล ซึ่งใช้เพื่อเชื่อมโยงสตริงข้อความเข้ากับชื่อโฮสต์หรือชื่ออื่นๆ โดยทั่วไปจะถูกเพิ่มลงในไฟล์โซนของโดเมนเพื่อตรวจยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน ดำเนินการยืนยัน SSL ให้เสร็จสิ้น และสร้างนโยบายผู้ส่งอีเมล เช่น ระเบียนข้อมูล SPF และนโยบาย DMARC

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนเฉพาะเพื่อเข้าถึงหน้า การตั้งค่าโดเมน
  เลือกโดเมนเดียว
 3. เลือก DNS เพื่อดูเรคคอร์ด DNS ของคุณ
  เลือกแท็บ DNS
 4. เลือกเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ แล้วเลือก TXT จากเมนูประเภท
 5. ใส่รายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด TXT ใหม่ของคุณ
  • ชื่อ: ชื่อโฮสต์หรือคำนำหน้าของระเบียนข้อมูล โดยไม่ต้องใส่ชื่อโดเมน พิมพ์ @ เพื่อใส่เรคคอร์ดลงที่รูทโดเมน หรือใส่คำนำหน้า เช่น mail ชื่อต้องเป็นไปตามแนวทางเหล่านี้:
   • คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย
   • ห้ามใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (…)
   • ต้องไม่เริ่มต้นหรือลงท้ายด้วยยัติภังค์ (-)
   • อักขระ 63 ตัวติดกัน ห้ามคั่นด้วยจุด (.)

    ตัวอย่าง: 63characters.63characters.coolexample.com

   • ความยาวสูงสุด 255 อักขระ
  • ค่า: สตริงข้อความสำหรับระเบียนข้อมูล โดยปกติ ผู้ให้บริการอีเมล โฮสติ้ง หรือ SSL ของคุณจะจัดเตรียมให้ ค่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้:
   • อนุญาตให้มีอักขระได้สูงสุด 1024 อักขระ
   • ใช้ได้เพียงอักขระ ASCII เท่านั้น
  • TTL (ช่วงเวลาสูงสุดที่ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่าย): คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรแคชข้อมูลก่อนที่จะรีเฟรช โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 6. (ไม่บังคับ) เลือกเพิ่มเรคคอร์ด เพื่อเพิ่มเรคคอร์ด DNS หลายรายการพร้อมกัน หากเปลี่ยนใจ ให้เลือกภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับลดเรคคอร์ด DNSลบ เพื่อนำเรคคอร์ดที่ยังไม่ได้บันทึกออก
 7. เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มเรคคอร์ดใหม่ของคุณ หากคุณเพิ่มหลายเรคคอร์ดในเวลาเดียวกันให้เลือก บันทึกเรคคอร์ดทั้งหมด

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วโลก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม